X

tava

 

بیانیه توافق سطح خدمات

 

مراجعین محترم؛

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.

  1. این تارنما مجهز به امکان دریافت درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش اداره بازرسی و پاسخگویی شکایات، و تکمیل فرم درج شکایات است.

http://www.medilam.ac.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA

2- ارتباط با رییس دانشگاه از طریق اطلاعات درج شده در لینک زیر مقدور می باشد:

                                                    http://www.medilam.ac.ir/Introducing-the-president

3-نظرات سازنده شما برای افزایش کیفیت ارائه خدمات دانشگاه و در صورت لزوم اصلاح فرآیندها موثر خواهد بود در صورت امکان در نظرسنجی خدمات ما مشارکت فرمایید.

http://www.medilam.ac.ir/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C

۴- این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی اطلاع رسانی خواهد شد.

5-شرح خدمات ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سامانه خدمات دولت درج شده است: کلیک کنید

6-لینک تمامی سامانه ها و خدمات دانشگاه :کلیک کنید

 

ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،ابتدای زیرگذر شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir