X

idea

بازدید کننده گرامی به سامانه ثبت ایده های نوآورانه و خلاقانه تحول در بخشهای آموزش، بهداشت، درمان،فرهنگی و دانشجویی خوش آمدید.

خواهشمند است ایده های ارزشمند خود را در کادر مربوط به حیطه موردنظر ثبت نمایید.

لازم به ذکر است مالکیت معنوی و مادی ایده های ثبت شده مربوط به ثبت کننده ایده می باشد.باتوجه به تقدیر دانشگاه از صاحبان ایده های برتر، تقاضامندیم نسبت به تکمیل دقیق اطلاعات شخصی خود اقدام فرمایید.همچنین ذکر اطلاعات تماس براس برقراری ارتباط با ثبت کننده ایده الزامی می باشد.

ثبت ایده

Loading


ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،ابتدای زیرگذر شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir