X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 30 خرداد 1401
اجلاس معاونین درمان کلان منطقه دانشگاههای علوم پزشکی در کرمانشاه

  اجلاس معاونین درمان کلان منطقه دانشگاههای علوم پزشکی در کرمانشاه

امتیاز: Article Rating
اجلاس معاونین درمان کلان منطقه در کرمانشاه با حضور معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه، ایلام، همدان، اسدآباد و کردستان در شهر کرمانشاه برگزار شد.

در این اجلاس، دکتر مرادی معاون درمان، پیشنهادهای حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام را مطرح نمود که موارد زیر جهت طرح در اجلاس کشوری مصوب گردید:

1️⃣ بازنگری در ضریب محرومیت شهرستان های استان

2️⃣ افزایش حق ماندگاری پزشکان با توجه به بعد مسافت

3️⃣ حق کم برخورداری، محرومیت و بدی آب هوا خصوصاً برای شهرستان های جنوبی استان.

4️⃣ توجه ویژه به کنگره عظیم اربعین و اختصاص ردیف بودجه اعتباری برای آن.

5️⃣ استفاده از امکانات دانشگاه های بزرگ بعنوان معین اربعین

جمع بندی مشکلات جهت طرح در اجلاس کشوری معاونین درمان، بخش دیگری از این اجلاس بود.

در پایان، مقرر شد با توجه به اهمیت کنگره بزرگ اربعین، اجلاس بعدی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در هفته اول مرداد ماه برگزار شود.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • اجلاس معاونین درمان کلان منطقه دانشگاههای علوم پزشکی در کرمانشاه
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،ابتدای زیرگذر شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir