شماره: 16270183
1401/05/12
برگزاری اجلاس معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه
برگزاری اجلاس معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه


این اجلاس با حضور وزیر بهداشت ، نمایندگان مجلس و رئیس شورای سیاست گذاری وزارت امور خارجه و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و در سالن دارالفنون ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

این اجلاس با حضور وزیر بهداشت ، نمایندگان مجلس و رئیس شورای سیاست گذاری وزارت امور خارجه و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و در سالن دارالفنون ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

هدف برگزاری این اجلاس توسعه عرصه تحقیقات و فناوری و شناساندن ظرفیت‌های این عرصه به کشور‌های مختلف جهان از طریق روش های مانند روابط دانشگاه ها و جذب دانشجویان خارجی بود.

مدیر امور بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این اجلاس حضور داشت.
حق انتشار محفوظ است ©