شماره: 13441359
1400/07/04
بازدید وزیر نیرو از بیمارستان ۳۷۶تختخوابی رازی ایلام
بازدید وزیر نیرو از بیمارستان ۳۷۶تختخوابی رازی ایلام

عصر روز گذشته، وزیر نیرو و هیات همراه بعنوان وزیر معین رییس جمهور در شهرستان ایلام از بیمارستان ۳۷۶تختخوابی رازی بازدید نمودند.

عصر روز گذشته، وزیر نیرو و هیات همراه بعنوان وزیر معین رییس جمهور در شهرستان ایلام از بیمارستان ۳۷۶تختخوابی رازی بازدید نمودند.

طی این بازدید مدیر منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی و مدیر بیمارستان ۳۷۶تختخوابی رازی در گزارش‌هایی جداگانه به تشریح مشکلات، کمبودهای اساسی و نیازهای تجهیزاتی و زیرساختی بیمارستان جهت افتتاح وراه اندازی پرداختند.
حق انتشار محفوظ است ©