X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: پنجشنبه 29 اسفند 1398
 جلسه تصمیم‌گیری در مورد آغاز به کار دوره کارورزی اینترن‌ها در دانشگاه برگزار شد

  جلسه تصمیم‌گیری در مورد آغاز به کار دوره کارورزی اینترن‌ها در دانشگاه برگزار شد

امتیاز: Article Rating

جلسه تصمیم‌گیری در مورد آغاز به کار دوره کارورزی اینترن‌ها در دانشگاه با حضور رییس دانشگاه، معاونین آموزشی، فرهنگی دانشجویی و درمان، مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه، مدیر روابط عمومی و معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

گفتنی است که در این جلسه در مورد آغاز به کار دوره کارورزی اینترن‌ها در دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  •  جلسه تصمیم‌گیری در مورد آغاز به کار دوره کارورزی اینترن‌ها در دانشگاه برگزار شد
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir