X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 23 دی 1398
 کمیته درون بخشی واحد بیماری های واگیر با محوریت سل در مرکز بهداشت استان برگزار گردید

  کمیته درون بخشی واحد بیماری های واگیر با محوریت سل در مرکز بهداشت استان برگزار گردید

امتیاز: Article Rating


کمیته درون بخشی واحد پیشگیری از بیماری های واگیر با محوریت سل با حضور معاون بهداشتی دانشگاه، معاون اجرایی، معاون فنی، مسئول آزمایشگاه، رئیس و کارشناسان واحد پیشگیری از بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان در محل دفتر معاونت بهداشتی برگزار گردید.

در جریان این جلسه اعضاء کمیته پس از بررسی و بحث و گفتگو در خصوص موضوع مطروحه، خواستار پیگیری بهسازی و توانمندسازی  نیروی انسانی درگیر، تامین تجهیزات و لجستیک مورد نیاز برنامه، بهبود فرآیندهای مکاتبه و ارسال شاخص‌های سل به کلیه مدیران شبکه های بهداشت و درمان سطح استان جهت اقدام و ارتقاء برنامه و همچنین ارسال گزارش برنامه های مداخله ای توسط گروه بیماری های واگیر در استان به ادارات مربوطه شدند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •  کمیته درون بخشی واحد بیماری های واگیر با محوریت سل در مرکز بهداشت استان برگزار گردید
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir