X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 شهریور 1391
طبیب مظهر اسم شریف ونماد خدمت به جامعه است

  طبیب مظهر اسم شریف ونماد خدمت به جامعه است

امتیاز: Article Rating

در پیشینه تاریخی وفرهنگ عمومی وباور اجتماعی مردم سرزمین کهن ایران اسلامی ، همواره طبابت وطبیب از قداست وجایگاه ویژه ای برخوردار بوده است .
 در فرهنگ اسلامی ، ارزش دانش گرانقدر پزشکی وفعالیت حرفه ای طبیب والا وعظیم است ، تا بدان اندازه که بیماران ودرد مندان نه فقط برای جستجوی تسکین ودرمان دردهای جسانی خویش ، بلکه در مقام مشاوره وهدایت جویی ودر همه ابعاد زندگی فردی واجتماعی خود به حکیم وطبیب متوسل می شدند ، چراکه حکیم وطبیب در افق نگاه وقضاوت آنان شخصیتی مقدس وبرجسته وبرخوردار از دانش فقهی وپزشکی آراسته به فضائل والای اخلاقی بوده است و نماد برجسته والگوی بارز چنین اندیشمندانی وعالمان فرزانه ای در تاریخ پر فروغ این سرزمین ، طبیب نا مور ونابغه بزرگ ایرانی ، شیخ الرئیس ابوعلی سینا بود که به دلیل بهره مندی از نور حکمت الهی به حکیمی فرزانه تبدیل شد جامعه پزشکی ایران اسلامی ، علاوه بر برخورداری از چنین پیشینه ارزشمند وافتخار نام گذاری روز پزشک به زاد روز طبیب وفیلسوف نامدار ایران اسلامی شیخ الرئیس ابوعلی سینا ، مفتخر است که در همه اعصار ، فضای آن معطر به عطر وجود بزرگ مردان گمنام ونیک اندیشان موحدی بوده است که وسوسه های فریبناک مادی در مقابل روح بلند آنان سر تعظیم فرود آورده است وافتخار خدمت به محرومین ودرد مندان را با هیچ موقعیتی معاوضه نکرده اند اینجانب این روز عزیز وفرخنده را به تمامی تلاشگران عرصه سلامت که هدفی جز آسایش مردم ندارند تبریک عرض می کنم./

اشتراک گذاری
تصاویر
  • طبیب مظهر اسم شریف ونماد خدمت به جامعه است
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir