X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 21 مرداد 1391
اعلام آزمون پرستاری در مراحل نهايي بررسي و اعلام نتيجه قرار دارد

  اعلام آزمون پرستاری در مراحل نهايي بررسي و اعلام نتيجه قرار دارد

امتیاز: Article Rating

 

نبودساختار مناسب به دلیل عدم توان چارت های تشکیلاتی با نیاز دانشگاه، دلیل اطاله ی موضوع را مي توان خلاﺀ نحوه بررسی شرایط عمومی و تخصصی جهت تصحیح اوراق آزمون قلمداد نمود.سعید کاظمی در ادامه اين مبحث افزود: از وزارت بهداشت درخواست پیگیری های مکتوب و شفاهی در این زمینه صورت گرفته است كه اميد است به نتيجه نهايي منجر گردد تا به شركت كنندگان اعلام گردد.وي ابراز داشت: با توجه به نیاز شدید در دانشگاه به پیاده کردن طرح ارتقاﺀ حاکمیت بالینی، کاهش ساعت کار پرستاری و پیاده سازی HER در سطوح 1و2 در استان، حوزه وزارت طی نامه های شماره 82/209 مورخه 7/4/91 و شماره 93/209 مورخه 17/4/91 تقاضای تفویض اختیار به دانشگاه ها را جهت تفویض و کاهش حد نصاب نمره آزمون و نامه شماره 674/100 مقام محترم وزارت مکاتبات لازم انجام گردیده که به محض وصول نتیجه به سمع و نظر داوطلبین آزمون خواهد رسید
 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اعلام آزمون پرستاری در مراحل نهايي بررسي و اعلام نتيجه قرار دارد
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir