X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 08 مرداد 1391
مشخصات30هزار خانوار ایلامی در طرح پزشک خانواده وارد سامانه شده است

  مشخصات30هزار خانوار ایلامی در طرح پزشک خانواده وارد سامانه شده است

امتیاز: Article Rating

علی محمدکرم پور در ادامه اظهار داشت: درطرح هایی همچون طرح پزشک خانواده که برای اجرایشان نیاز به تعامل با سایر بخش ها و دستگاه ها وجود دارد، باید هماهنگی بین دستگاهی به نحو مطلوب انجام پذیرد.وي به برخي از اقدامات انجام گرفته در خصوص طرح پزشک خانواده اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: بلوک بندی محدوده های جغرافیایی مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه(13 بلوک)، تعیین مسیر ارجاع سطح1، تعیین مسیر سطح2و 3 با هماهنگی نماینده معاونت درمان، وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز برنامه از جمله پزشک، ماما، پرستار، کاردان بهداشت خانواده، کاردان مبارزه با بیماری و...از اقداماتي هستند كه تاكنون با جديت دنبال شده اند.ﻤﺴﺌول واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان ایلام تصريح نمود: کلاس های آموزشی توجیهی جهت کلیه رده های پرسنلی اعم از پزشک، ماما، کاردان های مبارزه با بیماری، بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، تکنیسین های آزمایشگاه؛ رادیولوژی، کارشناسان ستادی، ﻤﺴﺋﻭﻠین مراکز و واحدهای ستادی در راستاي اجراي طرح پزشک خانواده برگزار شده است كه با استقبال بسيار خوبي همراه بوده است.وي ابراز داشت:به منظور پيشبرد طرح يادشده وضعیت فیزیک مراکز بهداشتی درمانی برآورد ریالی شده ونقشه بلوک بندی و مسیر ارجاع تهیه گرديده و همچنين پمفلت برنامه پزشک خانواده در سطح مراکز بهداشتی درمانی جهت مراجعین توزیع شده است.دکترکرم پور در ادامه بيان داشت: از ديگر اقدامات انجام گرفته در مرکز بهداشت شهرستان ایلام ، دعوت از اعضاﺀ، صدور ابلاغ اعضاﺀ ستاد اجرایی، برگزاری ستاد اجرایی شهرستان در تاریخ 2/5/91 در محل فرمانداری ايلام، مکاتبه با کلیه مراکز بهداشتی درمانی در خصوص ثبت نام از افراد ثبت نام نشده و ارسال نامه به کلیه پزشکان جهت ثبت نام در برنامه مي باشد كه تاکنون 32 پزشک ثبت نام کرده اند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مشخصات30هزار خانوار ایلامی در طرح پزشک خانواده وارد سامانه شده است
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir