X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 05 اسفند 1399
 برگزاری جلسه آموزش مداوم در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  برگزاری جلسه آموزش مداوم در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating


جلسه آموزش مداوم در دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور رییس دانشگاه، معاونین آموزشی و بهداشتی و مسئولین واحدهای مختلف معاونت آموزشی و مدیران ستادی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه در رابطه با برنامه های عملیاتی آموزش مداوم دانشگاه بحث و تبادل نظر شد و اعضای حاضر به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در رابطه با موضوعات مطرح شده پرداختند.

اشتراک گذاری
تصاویر
 •  برگزاری جلسه آموزش مداوم در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
 • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
 • کد پستی: 6931851147
 • شماره تماس : 08433334060
 • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
 • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • کد پستی: 6939177143
 • شماره تماس : 08432227134
 • Email: info@medilam.ac.ir