X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 22 دی 1399
برگزاری کمیته هیئت جذب در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  برگزاری کمیته هیئت جذب در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating


چهل و هشتمین جلسه کمیته هیات اجرایی جذب در دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور اعضای این کمیته در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

این کمیته با حضور رییس دانشگاه، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه، معاون آموزشی، مدیر امور هیات علمی و سایر اعضاء در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزارشد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کمیته هیئت جذب در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir