X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 شهریور 1399
 بازدید دکتر کریمیان، ریاست دانشگاه و معاون بهداشتی از مرکز خدمات جامع سلامت شماره "۴" ومرکز آموزش بهورزی شهرستان ایلام

  بازدید دکتر کریمیان، ریاست دانشگاه و معاون بهداشتی از مرکز خدمات جامع سلامت شماره "۴" ومرکز آموزش بهورزی شهرستان ایلام

امتیاز: Article Rating

دکتر کریمیان ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام و دکتر صادقی فر معاون بهداشتی دانشگاه از مرکز خدمات جامع سلامت شماره "۴" ومرکز آموزش بهورزی ،مرکز بهداشت شهرستان ایلام بازدید نمودند.

گفتنی است که در این بازدید نظارت بر نحوه ارائه خدمت به مراجعین وپیگیری روند درمان بیماران کووید19،توسط مراقبین سلامت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
 •  بازدید دکتر کریمیان، ریاست دانشگاه و معاون بهداشتی از مرکز خدمات جامع سلامت شماره "۴" ومرکز آموزش بهورزی شهرستان ایلام
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
 • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
 • کد پستی: 6931851147
 • شماره تماس : 08433334060
 • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
 • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • کد پستی: 6939177143
 • شماره تماس : 08432227134
 • Email: info@medilam.ac.ir