X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 09 تیر 1399
 برگزاری ستاد ملی کرونا به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس

  برگزاری ستاد ملی کرونا به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس

امتیاز: Article Rating

ستاد ملی کرونا به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور با حضور وزیر بهداشت، مسئولان کشوری عضو این ستاد و استانداران و روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه مهندس سلیمانی دشتکی استاندار ایلام، دکتر کریمیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رستمزاد مدیرکل حوزه استاندار حضور داشتند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •  برگزاری ستاد ملی کرونا به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir