X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: پنجشنبه 28 فروردین 1399
جلسه ویدئو کنفرانس "مدیریت سوگ در بازماندگان فوتی های ناشی از بیماری کرونا" در مرکز بهداشت استان برگزار شد

  جلسه ویدئو کنفرانس "مدیریت سوگ در بازماندگان فوتی های ناشی از بیماری کرونا" در مرکز بهداشت استان برگزار شد

امتیاز: Article Rating

جلسه ویدئو کنفرانس مدیریت سوگ در بازماندگان فوتی های ناشی از بیماری کرونا با حضور رئیس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان و جمعی از روانشناسان مراکز جامع خدمات سلامت سطح استان با تدریس کارشناس دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در سالن جلسات مرکز بهداشت استان برگزار شد.
در جریان این ویدئو کنفرانس کارشناس دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت روش های ارتباط با اطرافیان فوت شدگان ناشی از کرونا، روش های مشاوره با بازماندگان و نحوه اجرای برنامه مشاوره روانشناختی توسط روانشناسان به تفصیل شرح داد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه ویدئو کنفرانس "مدیریت سوگ در بازماندگان فوتی های ناشی از بیماری کرونا" در مرکز بهداشت استان برگزار شد
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir