طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 30 مرداد 1397
Menu

ریاست دانشگاه

 

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر کریم همتی

مدارج تحصیلی: فلوشیپ اینترونشنال درد

وضعیت استخدامی: عضو هیات علمی رسمی، قطعی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 08433334080

ایمیل: hematy-k@medilam.ac.ir

مشخصات فردی، پژوهشی

 

تاریخ بروزرسانی :96/12/08