شماره: 8833786
1398/09/10
کارگاه "مدیریت خشم " در معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد
کارگاه "مدیریت خشم " در معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

کارگاه " مدیریت خشم " ویژه کارکنان بخشهای مختلف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد .

کارگاه " مدیریت خشم " ویژه کارکنان بخشهای مختلف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد .

این کارگاه در سالن توسعه پردیس دانشگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش با تدریس دکتر فتح الله محمدیان از اعضای هیات علمی دانشگاه در دو ساعت برای شرکت کنندگان تشکیل شد.
حق انتشار محفوظ است ©