شماره: 10398924
1399/02/31
برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس مسئولان و کارشناسان حوزه‌های مختلف دانشگاههای علوم پزشکی با کارشناسان سازمان اورژانس کشور در رابطه با مسمومیت الکل (متانول)
برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس مسئولان و کارشناسان حوزه‌های مختلف دانشگاههای علوم پزشکی با کارشناسان سازمان اورژانس کشور در رابطه با مسمومیت الکل (متانول)

جلسه ویدئو کنفرانس مسئولان و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با کارشناسان پدافند غیرعامل و کارشناسان سازمان اورژانس کشور در رابطه با موضوع مسمومیت با الکل (متانول) برگزارشد

جلسه ویدئو کنفرانس مسئولان و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با کارشناسان پدافند غیرعامل و کارشناسان سازمان اورژانس کشور در رابطه با موضوع مسمومیت با الکل (متانول) برگزارشد.

در این جلسه ویدئو کنفرانس دکتر شاهماری معاون غذا و دارو، دکتر صیدی مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی، مهندس سلیمانی رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات، میرزایی مسئول واحد بهداشت روان مرکز بهداشت استان، رستمی مسئول حفاظت فیزیکی حراست، دکتر صفری دبیر پدافند غیرعامل مرکز فوریتهای پزشکی، نجیب کارشناس حوزه درمان و شیربیگی کارشناس روابط عمومی دانشگاه حضور داشتند.

گفتنی است که در این جلسه ویدئو کنفرانس در رابطه با اقدامات انجام شده، پیشگیری و درمان مسمومیت با الکل (متانول) مطالبی از سوی کارشناسان سازمان اورژانس کشور بیان گردید و در ادامه نیز شرکت کنندگان در رابطه با موضوع جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©