شماره: 9594392
1398/12/03
تاخیر در برگزاری هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم می رساند بنابر توصیه معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تاخیر در برگزاری همایش ها، علی رغم تدوین برنامه برگزاری کنگره توسط تیم های علمی و اجرایی کنگره در تاریخ 7 و 6 اسفند 1398 ضمن پوزش از کلیه شرکت کنندگان، داوران و سخنرانان و اساتید محترم زمان برگزاری کنگره به نیمه اول اردیبهشت سال 1399 موکول شد.

یادآوری می شود اخبار آتی در جهت برگزاری کنگره در زمان مناسب از طریق:

http://www.src8.medilam.ac.ir/fa

 

حق انتشار محفوظ است ©