شماره: 8808273
1398/09/07
روز شمار هفته اطلاع رسانی ایدز(1 دسامبر10آذر روز جهانی مبارزه با ایدز)

شنبه 9 آذر:رسانه و اچ آی وی

یکشنبه 10 آذر:سازمان ها و اچ آی وی

دوشنبه 11 آذر:اچ آی وی و مسئولیت اجتماعی

سه شنبه 12 آذر:زندگی با اچ آی وی

چهارشنبه 13 آذر:خانواده و اچ آی وی

پنجشنبه 14 آذر:جوانان،نوجوانان و اچ آی وی

جمعه 15 آذر:آزمایش و اچ آی وی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

حق انتشار محفوظ است ©