سامانه ثبت نام آنلاین(جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود)

 

سامانه آموزشی(انتخاب واحد،ثبت نمرات) 

 

قابل توجه اساتید گرامی آخرین مهلت ورود نمرات تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 24/4/92 تمدید گردید. درصورت عدم ورود نمرات در زمان مقرر ،عواقب آموزشی آن فقط متوجه شخص استاد می باشد.

  جستجو
اطلاعیه کمينه

 به اطلاع کليه دانشجويان متقاضي وام ضروري و حج عمره مي رساند جهت ثبت نام به پرتال دانشجويي اداره رفاه(باکاربري شماره دانشجويي و پسورد کد ملي دانشجو)به مدت 15 روز از تاريخ 5/3/92 لغايت 20/3/92 مراجعه نمايند

 
 اداره رفاه دانشجویی