طراحی سایت
جمعه 29 دی 1396
Menu

 

ورود به پست الکترونیک دانشگاه

  •  در صورت نیاز به ایجادایمیل آکادمیک برای دریافت فرم درخواست آن لینک زیر را کلیک کنید.و پس از چاپ و تکمیل موارد فرم آنرا به واحد فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات تحویل دهید.
  • دریافت فرم درخواست پست الکترونیک