طراحی سایت
X

پست الکترونیک

 

ورود به پست الکترونیک دانشگاه

  •  در صورت نیاز به ایجادایمیل آکادمیک برای دریافت فرم درخواست آن لینک زیر را کلیک کنید.و پس از چاپ و تکمیل موارد فرم آنرا به واحد فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات تحویل دهید.
  • دریافت فرم درخواست پست الکترونیک
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir
آخرین بروز رسانی: 98/02/04