طراحی سایت
X

پست الکترونیک

 

ورود به پست الکترونیک دانشگاه

 •  در صورت نیاز به ایجادایمیل آکادمیک برای دریافت فرم درخواست آن لینک زیر را کلیک کنید.و پس از چاپ و تکمیل موارد فرم آنرا به واحد فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات تحویل دهید.
 • دریافت فرم درخواست پست الکترونیک
ستاد مرکزی دانشگاه
 • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
 • کد پستی: 6931851147
 • شماره تماس : 08433334060
 • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
 • آدرس : ایلام، بانگجناب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • کد پستی: 6939177143
 • شماره تماس : 08432235724
 • نمابر:08432235721
 • Email: info@medilam.ac.ir
آخرین بروز رسانی: 97/06/12