طراحی سایت
پنجشنبه 28 تیر 1397
Menu

نقشه جامع سلامت دانشگاه

مراحل اجرائی تدوين نقشه جامع سلامت

الف-تشكيل كميته تدوين نقشه جامع سلامت متشكل از نمايندگان معاونت ها

ب-برگزاري جلسات متعدد بصورت ماهانه
ج-تشكيل كميته هاي فرعي تدوين نقشه جامع سلامت در هر معاونت
د-تدوين و ارائه يك طرح مقدماتی: 
  1-مقدمه نقشه جامع سلامت دانشگاه علوم پزشكی ايلام 
  2-تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  3-قسمتی از نقشه جامع سلامت معاونت بهداشتی بعنوان نمونه
ه-تدوين و ارائه يك طرح 5 ساله جهت ارائه به استانداری با اقتباس از طرح جامع

سند نهائی چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران


در چشم انداز 20 ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین الملل ...


تاریخ بروزرسانی :96/12/08