X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 فروردین 1400

  فراخوان جذب هیئت علمی

امتیاز: Article Rating

دانشگاه علوم پزشکی ایلام در نظر دارد یک نفر عضو هیئت علمی آموزشی متعهد خدمت با مدرک دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی (بیولوژی و کنترل ناقلین) جهت همکاری با دانشکده بهداشت و یک نفر عضو هیئت علمی آموزشی متعهد خدمت با مدرک دکتری تخصصی در رشته خون شناسی پزشکی جهت همکاری با دانشکده پیراپزشکی را از طریق فراخوان جذب نماید.

از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید مدارک و مستندات مربوطه به همراه رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 27/01/1400 به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

heiatelmi@medilam.ac.ir

شماره تماس:08432222404

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir