X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1399

  اولین کنگره مجازی ایمنی بیمارو آموزش پزشکی مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام(ع ) شهر تبریز

امتیاز: Article Rating

« اولین کنگره مجازی ایمنی بیمارو آموزش پزشکی مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام(ع ) شهر تبریز از تاریخ 5 لغایت 7 خرداد1400   » جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir