طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 30 مرداد 1397
Menu

ردیف

شماره پرونده

شماره داوطلبی

نام و نام خانوادگی

رشته شغلی

1

2098885

4013318

زینب خنجری

ماما

2

2066660

4013315

کلثوم باقرزاده

ماما

3

2010047

4031736

شیوا پالیزبان

ماما

4

2033652

4011537

گیتی صادقی

ماما

5

2003231

4013649

عطاالله رضایی

پرستار

6

2050249

4013617

مجتبی الیاسی

پرستار

7

2067879

4013643

بهروز حیدری زاده

پرستار

8

2044775

4013165

پروین رستمی پور

پرستار

9

2006601

4013561

سیده معصومه موسوی

پزشک عمومی

10

2036666

4019084

مینا هراتی

منشی بخش

11

2009928

4013668

حسین ابراهیمی

کارشناس اتاق عمل

 

تاریخ بروزرسانی :96/12/08